Till dig som valt att ta sprutan

Till dig som valt att ta sprutor.
Du är inte min motståndare.
Inte min opponent.
Vi behöver inte polarisera varandra.
Oavsett ditt skäl att ta sprutan, så respekterar jag det.
Jag har såklart åsikter om den var nödvändig eller ifall ditt skäl bara var icke-medicinskt, men jag respekterar ditt beslut.
Jag kommer inte klandra dig.
Jag kommer inte basunera ut att du inte har rätt till vård ifall du drabbas av biverkningar.
Du kommer såklart också få vård om du får sjukdomen sprutan egentligen skulle skydda mot.
Jag tillämpar inte diskriminering.
Du kanske trodde på narrativet som sa att sprutorna skyddar dig mot ”smitta” och allvarlig symtom, även död.
Förståeligt, för den propagandan var intensiv.
En enkelriktad linje utan möjlighet att utmanas.
Så kallade journalister tappade all sin trovärdighet och omvandlades till megafoner åt regering och myndigheter.
Så jag fattar ditt beslut.
Även om data mer och mer säger att inga sprutor skyddar helt mot detta.
Jag hoppas såklart att du tagit ditt val på subjektiva grunder, baserad på objektiv information.
Att du noga övervägt den påstådda nyttan samt risken med sprutan, och även inkluderat risk samt nytta med att få sjukdomen.
Att du förstått skillnaden på relativa och absoluta tal, så att du fått perspektiv.
Att ditt val var frivilligt och med informerat samtycke.
Att du inte hotades, tvingades eller mutades till ditt beslut.
Din kropp – ditt val.
Jag hoppas verkligen att det gått till så.
Jag får signaler om att så inte är fallet.
Men men, vi är alla vuxna individer som får ta ansvar för våra beslut.
Även de beslut som innefattar våra barn.
Visa moget omdöme i de besluten.
Framför allt i de fallen du själv inte är mottagare av injektionen.
Kom ihåg en sak.
Det är inte som sprutstatus som avgör sjukdomens vara eller icke vara.
På veckobasis är 99,9 procent fullt friska sett till specifikt denna sjukdom.
99,9999 klarat sig från allvarliga symtom.
Graden av allvarliga symtom efter sprutan redovisas inte publikt på samma sätt.
Synd.
Detta hade underlättat valet.
Men avsaknad av information är inte samma sak som avsaknad av händelser.
Så var kritisk.
Mot denna text.
Mot alla propaganda.
Ta in många aspekter.
Och ta intelligenta beslut därav.
För du är inte min fiende.
Jag censurerar dig inte.
Jag utesluter dig inte.
Jag är inte rädd för dig.
Hoppas du ser omvärlden på samma sätt..
 
Marko Latva-Nevala
Annons

Coacha Unga en mötesplats för alla

Att vara ung idag är en fråga om mentalitet mer än fysisk ålder. Med det kan vi mena att behovet av stöd och samtal är stort även om man fyllt 40.
Och visdomen kan vi finna hos en som är under 10. Som min gode vän och mentor Anne-Marie Johansson, idag 84, uttryckte det. – ”Jag hade förstått livet redan då jag var 5.”

Själv är jag på väg mot de 70 och är mycket tacksam för ett spännande liv och för alla de som hjälpt mig och oss, med oss menar jag min familj, släkt och vänner.
Utan tillräckligt bra kommunikation och en del tur på vägen hade vi inte lyckats så bra som vi faktiskt gjort.

Alla människor drabbas av kriser och sorg det är en del av livet. Det är under dessa prövningar vi kan lära oss kanske mer än någonsin om oss själva och livet. Men ibland behöver vi någon att bolla våra tankar, vår oro och vår funderingar. Det är där ”mötesplatsen” kommer in. Ingen ska behöva ta steg som är oåterkalleliga för att ingen lyssnar.

Börje