Coacha Unga en mötesplats för alla

Att vara ung idag är en fråga om mentalitet mer än fysisk ålder. Med det kan vi mena att behovet av stöd och samtal är stort även om man fyllt 40.
Och visdomen kan vi finna hos en som är under 10. Som min gode vän och mentor Anne-Marie Johansson, idag 84, uttryckte det. – ”Jag hade förstått livet redan då jag var 5.”

Själv är jag på väg mot de 70 och är mycket tacksam för ett spännande liv och för alla de som hjälpt mig och oss, med oss menar jag min familj, släkt och vänner.
Utan tillräckligt bra kommunikation och en del tur på vägen hade vi inte lyckats så bra som vi faktiskt gjort.

Alla människor drabbas av kriser och sorg det är en del av livet. Det är under dessa prövningar vi kan lära oss kanske mer än någonsin om oss själva och livet. Men ibland behöver vi någon att bolla våra tankar, vår oro och vår funderingar. Det är där ”mötesplatsen” kommer in. Ingen ska behöva ta steg som är oåterkalleliga för att ingen lyssnar.

Börje

Annonser